Saada meile oma küsimus.
  Vastame 24h jooksul.

  Privaatsuspoliitika

  Teie isikuandmete kogumisel ja töötlemisel rakendame turvalisuse ja läbipaistvuse põhitõdesid. Kirjutasime selle privaatsustingimuste dokumendi selgitamaks, millist informatsiooni me Kasutajate kohta kogume ning mis eesmärgil seda rakendame. Anname endast parima, et meie seisukohad oleksid kergesti mõistetavad ning üheti arusaadavad.

  Informatsiooni kogumiseks kasutame järgnevaid viise:

  Kui Sa oma informatsiooni meiega jagad või annad meile õiguse seda koguda kasutades www.vaikerae.ee veebilehte, küsitakse teilt Kasutajana luba rakendada Teie kohta käivat informatsiooni. Teie kohta kogutava informatsiooni hulka kuulub:

  – Eesnimi,
  – Perekonnanimi,
  – Telefoninumber,
  – E-mail aadress,
  – Ettevõtte nimi
   

  Teenust kasutades kogub veebileht küpsiste abil ka tehnilist informatsiooni.

  Küpsised

  Koostame ning salvestame Kasutaja küpsiseid eesmärgiga muuta veebileht www.vaikerae.ee kasutusmugavamaks. Küpsis on pisike tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on varasemalt veebilehte külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Küpsiste eemaldamine on veebilehitseja põhine ning käib läbi lehitseja seadete. Lisateavet küpsiste rakendamiste kohta saate lugeda aadressilt www.aboutcookies.org

  Millistel eesmärkidel küpsiseid kasutame

  Google Analüütika – Kasutaja andmed salvestatakse kasutusstatistika kogumise eesmärgil. Lisanduvalt on Google Analüütika andmestikus salvestatud Kasutaja IP aadress. Statistika lubab meil omada ülevaadet Kasutajate käitumisharjumuste kohta, tuues välja veebilehe puudujääke ning muuta www.vaikerae.ee veebileht pikas perspektiivis rohkem personaalsemaks ning kasutajamugavamaks.

  Mida kogutud informatsiooniga teeme

  Kogutud informatsiooni kasutame teenuse osutamise eesmärgil. Sellest tulenevalt ei kogu me Kasutajate kohta andmeid, mis ei ole vajalikud teenuse osutamiseks. Kasutajaga seotud informatsioon on vajaduspõhiselt kättesaadav:

  – Kasutajale

  – Veebilehte administreerivale organile

  – Kliendihaldurile

  Kõik seotud partnerid jagavad meiega sarnaseid printsiipe ning hoiavad ja rakendavad Kasutaja isikuandmeid samadel põhitõdedel. Kasutaja huvide kaitsmiseks toimub isikuandmete käitlemine erinevate osapoolte vahel ainult lepingu alusel.

  Meie kasutame kliendi andmeid osapoolte vahelise suhtluse hõlbustamise eesmärgil.

  Statistikaandmete kogumisel peame heatahtlikult silmas Kasutaja huvi kasutusmugavama teenuse saamise ning veebilehe probleemivaba töötamise osas. Statistikaandmed lubavad meil analüüsida Kasutajate käitumismudeleid veebiteenuse kasutamisel, lubades näha, milliseid sisulehti on enim kasutatud ning millistes kohtades satuvad Kasutajad puudujääkide juurde.

  Kuidas ja millal andmeid jagame

  Kasutajaga seotud informatsioon on erandlikult kättesaadav ainult Kasutajale, veebilehte administreerivale organile, kliendihaldurile.

  Raehaus Kinnisvara OÜ jagab Kasutaja andmeid ametlike võimuorganitega, kui on piisav alus arvata, et Kasutaja käitumise puhul on tegemist pahatahtliku eesmärgiga ettevõttele või teistele Kasutajatele.

  Muudel juhtudel edastame kolmandatele isikutele isikuandmeid üksnes juhul, kui meil on selleks olemas isiku nõusolek, kelle andmeid edastatakse.

  Kui kaua Kasutaja informatsiooni hoiustame

  Andmeid kasutatakse aktiivselt Kliendi huve silmas pidamise korras ning perioodil, mil andmete rakendamine on vajalik teenuse osutamise eesmärgi täitmiseks. Kliendi huve silmas pidades ei ole andmete hoiustamise periood ajaliselt piiratud. Andmete kustutamine käib kliendi kirjaliku nõude formaadis, mis on edastatud aadressile info@raehaus.ee  Andmete kustutamise korras rakendame protsessi kõikide seostuvate süsteemide peal, sealhulgas meie ning partnerite varunduskoopiatel.

  Sinu kui Kasutaja õigused oma andmete haldamise osas

  Kliendina on Sul igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega, esitades vastava järelepäringu aadressil info@raehaus.ee

  Tutvuda ei saa isikuandmetega, kui selline õigus on õigusaktidega piiratud.

  Kasutajal on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on seaduse kohaselt lubatud ilma Kasutaja nõusolekuta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise õiguspärasust.

  Juhul kui leiad, et Sinu isikuandmeid ei töödelda lepingutingimustega või õigusaktidega ettenähtud korras, on Sul õigus nõuda teenust ostutavalt ettevõttelt Raehaus Kinnisvara OÜ oma isikuandmete töötlemise ja ligipääsu võimaldamise lõpetamist ning kogutud andmete kustutamist. Vastava pöördumise võid esitada teenuseosutaja Raehaus Kinnisvara OÜ poole aadressil info@raehaus.ee või võtta ühendust Andmekaitse inspektsiooniga www.aki.ee

  Kuidas meiega ühendust võtta

  Privaatsustingimustega seonduvate küsimuste korral olete teretulnud meiega kontakteeruma:

  Internet Explorer Icon

  NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.